photo

Stanowisko ws. wzorcowych klauzul w umowach IT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji od wielu lat podejmowała interwencje w szeregu przypadków, w których zamawiający w rażący sposób naruszali zasadę równości stron umów. Zamawiający wykorzystywali swoją pozycję – gospodarza postępowania o udzielenie zamówienia, narzucając klauzule umowne trudne do zaakceptowania przez wielu wykonawców. Zjawisko to w związku z tym, że najczęściej nie wiązało się z bezpośrednim naruszeniem prawa, było zwykle aprobowane przez Krajową Izbę Odwoławczą.
W opinii PIIT było ono winkiem nadmiernej ostrożności zamawiających, którzy wobec braku dobrych wzorców zabezpieczali maksymalnie umowę.
Ministerstwo Cyfryzacji podjęło próbę zmiany tej szkodliwej dla rynku sytuacji, publikując przykładowe klauzule umowne zalecane do stosowania w umowach, których przedmiotem są dostawy i usługi teleinformatyczne. Ministerstwo, publikując klauzule, zwróciło się jednocześnie o opinie zainteresowanych na temat publikacji.
Członkowie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji opracowali szereg uwag, które udostępniamy w załączonym materiale.