Stanowisko ws. konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego

25 października br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra koordynatora służb specjalnych, projekt przygotowywany był przez wiele miesięcy. Prace nad nim odbywały się bez wcześniejszego opracowania założeń. Projekt nie znajdował się też w wykazie prac legislacyjnych.

W swoim Stanowisku PIIT podkreśla , że jednolite dla wszystkich zasady prowadzenia działalności gospodarczej i wpływu na otoczenie regulacyjne są fundamentami prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki i budowania jej innowacyjności i konkurencyjności. Jawność życia publicznego, przewidywalność zmian regulacyjnych, proces legislacyjny oparty o analizę faktów i wybór optymalnych rozwiązań prawnych, równe i przejrzyste zasady dostępu do środków publicznych oraz efektywnego ich wykorzystania są niezbędne do zbudowania wskazanych wyżej fundamentów.

Pełna treść Stanowiska w załączeniu.

Załączniki