Przetwarzanie przez PIIT danych osobowych w ramach prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną

Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzenia korespondencji np. drogą elektroniczną jest to tzw. uzasadniony interes administratora danych.Uzasadnione interesy administratora - PIIT odnoszą się do korespondencji dotyczącej zarówno kwestii gospodarczych jak i opartych na celach statutowych izby.

Załączniki

Przetwarzanie-przez-PIIT-danych-osobowych-w-ramach-prowadzenia-korespondencji-droga-elektroniczna.pdf


The processing of personal data protection in terms of electronic correspondence

The processing of personal data as part of correspondence, e.g. by electronic means, is the so-called legitimate interest of the data administrator. The justified interests of the administrator - PIIT refer to correspondence regarding both economic issues and based on the statutory objectives of the chamber.

Attachment

GDPR-clause_mg.pdf