Porozumienie ws. systemu ostrzegania podpisane przez operatorów telekomunikacyjnych PIIT i ministerstwa

W piątek  (29.06.2018) o godz. 11:00  w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji Operatorzy sieci ruchomych zrzeszeni w PIIT podpisali List Intencyjny w sprawie wysyłania komunikatów SMS o zagrożeniu w stanie wyższej konieczności do czasu wejścia w życie art. 21a ustawy o zarządzaniu kryzysowym. List został podpisany pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a Operatorami: Orange Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. i T-Mobile Polska S.A..

Podpisując List Intencyjny Operatorzy zobowiązali się do wysyłania na żądanie Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wiadomości SMS o zagrożeniu na obszarze województwa w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zagrożenia życia i zdrowia ludności.

Operatorzy sieci telekomunikacyjnych zrzeszeni w PIIT od dawna wspierają Administrację w działaniach związanych z ochroną życia i zdrowia ludności. Ponadto, zapewniają największy zasięg sieci do jednostek obsługujących numery alarmowe i ratujących ludzkie życie.

Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie przekazywania komunikatów SMS o zagrożeniach dla ludności jest kolejnym istotnym przykładem współdziałania Operatorów i Administracji w sytuacji kryzysowej dla ratowania życia i zdrowia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich obywateli, Administracja wspierała działania operatorów w rozbudowie stacjonarnych sieci światłowodowych i sieci ruchomych.

W opinii Izby wspieranie tego rodzaju aktywności oraz inwestycji Operatorów w rozbudowę sieci, daje wymierne korzyści wszystkim.

WIĘCEJ