Nowe władze Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Podczas XXXIII Zwyczajnego Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które odbyło się 23 marca 2023 r., wybrano Prezesa i Radę PIIT, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Prezesem PIIT ponownie został Andrzej Dulka, który kieruje działaniami Izby od 2019 r.

Chciałbym podziękować członkom Izby za ponowne obdarzenie mnie zaufaniem. Jestem zaszczycony, że będę mógł realizować misję Izby przez kolejne lata. W tym roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodzi 30-lecie swojej działalności. Jesteśmy w ważny momencie dla całej branży teleinformatycznej w Polsce, a przed nami nowe wyzwania w zakresie budowania cyfrowej przyszłości Polski. Bogaci w doświadczenia ostatnich 30 lat, a także doceniając dorobek dotychczasowej działalności Izby, patrzymy w przyszłość, a najważniejszym zadaniem na nadchodzące lata będzie budowanie nowoczesnej, stabilnej i bezpiecznej cyfrowej gospodarki – powiedział Prezes PIIT Andrzej Dulka.

Zgromadzenie PIIT wybrało także pozostałe władze na kadencję 2023-2026. Tworzą je przedstawiciele firm zrzeszonych w Izbie. Rada Izby będzie liczyć 25 osób, w Komisji Rewizyjnej zasiądą 4 osoby, a w Sądzie Koleżeńskim - 3.

Rady Izby:

 • Andrzej Abramczuk (Netia)
 • Marta Brzoza (Orange Polska)
 • Sławomir Chabros (BizTech)
 • Wojciech Dziomdziora (Nexera)
 • Tomasz Hodakowski (Intel)
 • Agnieszka Jankowska (T-Mobile)
 • Piotr Kaczmarek (Nokia)
 • Piotr Kuriata (Telor)
 • Dariusz Kwieciński (Fujitsu)
 • Jacek Łęgiewicz (Samsung)
 • Jarosław Ogorzałek (JMK Computerate)
 • Marcin Olender (Google Polska)
 • Dariusz Opszała (ZETO Katowice)
 • Karol Pietras (NASK SA)
 • Paweł Potakowski (Migam)
 • Paweł Sokołowski (Atos)
 • Maria Sołtan (IRS)
 • Borys Stokalski (ReThink)
 • Jacek Szczepański (Atende)
 • Mirosław Śmiałek (Polkomtel)
 • Dariusz Śpiewak (Force Systems)
 • Tomasz Wiertelak (Oktawave)
 • Teresa Wierzbowska (Cyfrowy Polsat)
 • Artur Wiza (Asseco)
 • Małgorzata Zakrzewska (P4)

Komisja Rewizyjna

 • Emil Konarzewski (Audytel)
 • Beata Ostrowska (BROst)
 • Dariusz Trzeciak (Sferia)
 • Krzysztof Żuk (Ad Omnium)

Sąd Koleżeński

 • Piotr Biernacki (MGX Infoservices)
 • Robert Gutkowski (Premium Mobile)
 • Marek Kowalski (Mapako)