Nowe kierownictwo Rady i Zarząd PIIT

Na posiedzeniu Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 22 kwietnia 2021 r. wybrano nowe kierownictwo Rady i Członków Zarządu oraz Członków Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.

W wyborach na Przewodniczącego Rady PIIT najwięcej głosów uzyskał Artur Wiza. Wiceprzewodniczącymi zostali: Andrzej Abramczuk oraz Michał Jaworski.

Gremium wybrało także 7 osób do Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które dołączyły do Andrzeja Dulki, powołanego na Prezesa PIIT na ostatnim Zgromadzeniu Izby w marcu 2021 r.

W skład zarządu weszli:

 • Marta Brzoza,
 • Jacek Falkiewicz,
 • Xawery Konarski,
 • Wiesław Paluszyński,
 • Mirosław Śmiałek,
 • Andrzej Olaf Wąsowski,
 • Teresa Wierzbowska.

Do Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT zostały wybrane następujące osoby:

 • Tomasz Kulisiewicz
 • Konrad Marzęcki
 • Ireneusz Matusiak
 • Anna Piechocka
 • Artur Piechocki