List otwarty branży cyfrowej w sprawie Aktu o Usługach Cyfrowych

Organizacje branży cyfrowej (IAB Polska, ZPPM Lewiatan, PIIT, SMB, ZCP, eIzba,) wystosowały list do Premiera RP ws. Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act), w którym zwracają uwagę na kluczowe kwestie związanych z wdrożeniem i stosowaniem przepisów rozporządzenia DSA oraz formułują najważniejsze postulaty środowiska, jakie pojawiły się w trakcie jednej z pierwszych debat dotyczących DSA i regulatora internetu, jaka miała miejsce podczas konferencji „Akt o Usługach Cyfrowych a regulator internetu w Polsce”.

List otwarty do Premiera RP