KIGEiT: Podsumowanie 13. Forum Gospodarczego Time

KIGEiT opublikował podsumowanie merytorycznych dyskusji oraz wnioski końcowe wypracowane podczas 13-tej edycji Forum Gospodarczego TIME, którego PIIT jest współorganizatorem.

Celem Rady Programowej Forum oraz organizatorów była integracja wysiłków krajowych i zagranicznych organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospo­darczych oraz regulatorów wokół ustanowienia cyfrowego ładu gospodarczego UE – „Europa 2030”.

W minionym roku europejskie organizacje biznesowe wielokrotnie interweniowały i apelowały w instytucjach UE i w gronie rządów państw członkowskich UE o pilne dopasowanie ekosystemu prawnego do potrzeb rozwojowych przemysłu oraz o realizację funduszu odbudowy gospodarki UE dotkniętej pandemią wirusa Covid-19. Dlatego program tegorocznego Forum poświęcony był w całości zagadnieniom cyfryzacji i Krajowego Planu Odbudowy (KPO), infrastruktury sieciowej, gospodarki UE 2030, przemysłu 4.0, cyfryzacji systemu finansowego oraz usług cyfrowych.

Raport

Relacje wideo z Forum są dostępne na stronie internetowej FGTIME.