Jak ograniczyć składki na PFRON - pomóż rozwinąć pomysł

Szanowni Państwo,

wraz nowymi partnerami merytorycznymi Rady ds. kompetencji sektora IT – Instytutem Innowacyjnej Gospodarki oraz firmą CodersTrust, chcemy wpłynąć na zwiększenie zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród naszych firm członkowskich (Izba w tym roku, przy współpracy z firmą Migam [http://pracabezbarier.eu/ ], zatrudniła osobę głuchą), tym samym ograniczyć składki na PFRON.

Firmy w Polsce płacą w sumie 3,3 mld zł kar rocznie za to, że nie zatrudniają osób z niepełnosprawnościami. Tylko 26% osób z niepełnosprawnościami zdolnych do pracy jest aktualnie zatrudniona. Szacuje się, że ok. 50 tys. stanowisk w sektorze ICT nie jest obsadzonych.

Z Państwa pomocą możemy wpłynąć na zmianę tej sytuacji, w tym celu CodersTrust Polska przygotowała ankietę – prosimy o jej wypełnienie (zajmie to tylko 10 minut!)


https://www.surveymonkey.com/r/G32N9GP

Dziękujemy serdecznie:

Badanie ankietowe ma na celu określenie potrzeb kompetencyjnych pracodawców z sektora ICT, możliwości zastosowania pracy zdalnej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.  Badanie realizowane jest przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka na zlecenie firmy CodersTrust Polska, w ramach pozyskanego grantu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, którego celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa.

Bylibyśmy wdzięczni za wypełnienie ankiety do dnia 29. września 2017r. Ankieta jest całkowicie anonimowa i wypełnienie jej zajmie maksymalnie 10 minut.

W przypadku zainteresowania wynikami zbiorczymi, bardzo prosimy o wiadomość mailową w tej sprawie na p.luba@ingos.pl

Więcej informacji o badaniu udziela Paulina Łuba, email: p.luba@ingos.pl , tel.  +48 506 361 538.