Głos polskich organizacji przedsiębiorców, w sprawie europejskich regulacji dotyczących ochrony prywatności

KOMUNIKAT PRASOWY

W związku z pracami nad treścią projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, zastępującego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej) trwającymi w Parlamencie Europejskim oraz Radzie Unii Europejskiej, Związek Branży Internetowej IAB Polska, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA Polska, Organizacja Firm Badania Opinii Rynku, Startup Poland oraz ZIPSEE Polska Cyfrowa, zwróciły się do Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju oraz polskich europarlamentarzystów z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w celu wprowadzenia odpowiednich poprawek do projektu.
Przyjęcie go w obecnej treści będzie miało negatywny wpływ na konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Wpłynie niekorzystnie na sektor cyfrowy: operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych i treści w Internecie. Uderzy także w przedsiębiorców, którzy dzięki reklamie internetowej skutecznie docierają do potencjalnych klientów (zwłaszcza firmy lokalne i MŚP). W efekcie ograniczy dostęp do informacji, rozrywki i usług przez użytkowników, a także osłabi rozwój i pozycję konkurencyjną przedsiębiorców świadczących usługi na terenie UE w stosunku do podmiotów z innych części świata, zmniejszy innowacyjność i zniechęci użytkowników do korzystania z europejskich usług elektronicznych.


Kompromisowy tekst tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r., został uzgodniony po długich negocjacjach w grudniu 2015 r. Rozporządzenie to zapewnia wysoką ochronę danych osób fizycznych i nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków, których spełnienie będzie dla wielu polskich firm dużym wyzwaniem. W stosunku do dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych, którą RODO uchyla, ma ono szerszy zakres i przyczyni się do zagwarantowania lepszej ochrony użytkowników.
Tymczasem zamiast obserwacji skutków stosowania RODO w odpowiednim czasie po jego wdrożeniu, został zaproponowany projekt, który reguluje podobny obszar w sposób jeszcze bardziej restrykcyjny. Proponowana regulacja wprowadza chaos prawny, jest niespójna z RODO i projektowanym Kodeksem Łączności Elektronicznej. Nie powinna też stanowić lex specialis (zasada prawna oznaczająca, że prawo o większym stopniu szczegółowości należy stosować przed prawem ogólniejszym) wobec RODO i odnosić się do materii, która została w ramach RODO uregulowana. W związku z tym, wyżej wymienione organizacje reprezentujące polskich przedsiębiorców, zwróciły się do Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju oraz polskich europarlamentarzystów, z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w celu wprowadzenia odpowiednich poprawek do projektu.

Kontakt dla mediów:

Anna Staszewska
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Anna.staszewska@piit.org.pl
Tel. 22 628 22 60

Załączniki