Dajmy sobie więcej czasu na dialog

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zdecydowała się dołączyć do szerokiej koalicji organizacji branżowych i zrzeszających pracodawców apelujących do Prezydenta RP o utrzymanie górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, czyli limitu tzw. 30-krotności przy odprowadzaniu składek ZUS.

Forsowana przez Rząd nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, znosząca zasadę trzydziestokrotności została na początku roku skierowana przez Prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, a więc przed podpisaniem ustawy. Trybunał Konstytucyjny odwołał  jednak zaplanowaną w tej sprawie rozprawę i do dnia dzisiejszego nie wyznaczył kolejnego terminu rozpoznania wniosku Prezydenta.

Dla polskich pracodawców, w tym także pracodawców zrzeszonych w naszej Izbie, przedłużająca się regulacyjna niepewność związana z niekorzystnymi dla pracodawców rozwiązaniami prawnymi podnoszącymi koszty zatrudnienia stanowi kolejny już czynnik biznesowego ryzyka, Groźba znacznego (szczególnie w przypadku firm informatycznych i telekomunikacyjnych) wzrostu ogólnych kosztów zatrudnienia pracowników utrudnia podejmowanie nowych decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców.

Naszym zdaniem forsowane rozwiązanie stoi także w sprzeczności z założeniami rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładającej tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych, Uderza przecież bezpośrednio w firmy, które oferują swoim pracownikom te najlepszej jakości miejsca pracy, zabezpieczone pełnoprawną umową o pracę.

Mamy oczywiście na uwadze to, że strona legislacyjna ma na celu zwiększenie strumienia środków finansujących krajowy system ubezpieczeń społecznych. Postulujemy więc przyjęcie przez stronę rządową zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjęcia rzeczowych rozmów z parterami społecznymi.

Jestem przekonany, że konstruktywny dialog pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które usatysfakcjonują wszystkie strony.

Borys Stokalski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

***

List z apelem trafił także do premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Elżbiety Rafalskiej. Organizacje i stowarzyszenia, które jeszcze nie przyłączyły się do tej inicjatywy, mogą nadal do niej dołączyć, zgłaszając Konfederacji Lewiatan, która jest inicjatorem apelu, swoje poparcie.

Pod apelem, poza PIIT, podpisały się także:

Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy RP

Business Centre Club

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Polska Rada Centrów Handlowych

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych

Transport i Logistyka Polska

Polskie Forum HR

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Izba Gospodarki Elektronicznej

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Związek Pracodawców Branży Infrastruktury

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Związek Pracodawców Branżowych

Polska Izba Gospodarcza Czystości

IAB Polska

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

Rada Podatkowa Lewiatan

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Polska Unia Szpitali Specjalistycznych

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

ABSL

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Związek Pracodawców STRATERA ME

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Załączniki