Barometr PIIT

Barometr to serwis pokazujący tendencję w zamówieniach publicznych ICT organizowanych w Polsce. Zamieszczone dane opracowane są na podstawie ogłoszonych informacji o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) a rynek zamówień ICT został dookreślony z wykorzystaniem wybranych kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

LINK