Barometr PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w 2016 r. uruchomiła serwis informujący o ilości ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.

Barometr PIIT dostępny jest w poniższym linku:

http://www.itexa.pl/piit/barometr/