Apel organizacji biznesowych ws. wyroku TSUE w tzw. sprawie Schrems II

Koalicja organizacji biznesowych – Lewiatan, PIIT,  Polska Rada Biznesu i Startup Poland, wystosowała apel dotyczący zakwestionowania stosowanych mechanizmów przekazywania danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej. To konsekwencja niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w tzw. sprawie Schrems II, który spowodował także przedłużający się stan niepewności co do jednoznacznych zasad pozwalających na transfer.  Należy podkreślić, że międzynarodowe transfery danych osobowych są stosowane w ramach korzystania z najnowszych technologii informatycznych, takich jak chmury obliczeniowe, hostingi baz danych, narzędzia analityczne, statystyczne, rozwiązania służące zapewnieniu ochrony danych w strategicznych sektorach gospodarki, mechanizmy do uwierzytelniania a zatem weryfikacja chronionych dostępów do bezpiecznych narzędzi informatycznych.

Izby wezwały europejskie i krajowe władze do podjęcia działań w celu zapewnienia ciągłości międzynarodowych transferów, niezbędnych dla ciągłości działalności gospodarczej, naukowej, społecznej, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości i norm prawnych UE oraz uniknięcia gospodarczej, społecznej i naukowej izolacji Europy, będącej skutkiem takiego ograniczenia.

Pismo Schrems II