Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Newsletter

Mariusz Busiło Ekspert w zakresie „problematyki pól elektromagnetycznych PEM"
Więcej ekspertów