Uwagi PIIT: Zmiana niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa

Uwagi PIIT w konsultacjach nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa.

PIIT przedstawiła w ramach konsultacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa swoje Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa, z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach ministerstwa.

Załączniki