Wystąpienie do PKP Intercity ws. problemów z dostępnością i jakością usług telekomunikacyjnych w pociągach

PIIT zrzeszająca wszystkich polskich operatorów sieci mobilnych, kierując się potrzebą dbałości o zapewnienie społeczeństwu wysokiej jakości  nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, wystąpiła do PKP Intercity sygnalizując coraz częściej zgłaszany przez Klientów problem z dostępnością i jakością usług telekomunikacyjnych, w tym głosowych oraz dostępu do internetu, obserwowany w pociągach pasażerskich.

Pełna treść listu w załączeniu.

Załączniki