Wspólne Wystąpienie Organizacji do projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki

Cztery organizacje zrzeszające przedsiębiorców działających w obszarze teleinformatyki, tj. Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Pracodawców Prywatnych Mediów,  przekazały do MON wspólne Wystąpienie w sprawie projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki (wersja datowana na 22.06.2017 r.), z prośbą o uwzględnienie postulatów branży w dalszych pracach Ministerstwa.

Załączniki