Wspólna interwencja do Komisji Europejskiej wskutek projektowania rozwiązań prawnych dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego

14 kwietnia br. Organizacje: PIIT, KIKE, KIG,PIKE Mediakom, ZPPM i KIGEiT  skierowały swoją wspólną interwencję do Komisji Europejskiej, w związku z podejrzeniem naruszenia prawa Unii Europejskiej przez polski Rząd wskutek projektowania rozwiązań prawnych dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Załączniki