Uwagi w ramach konsultacji projektów rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT przekazała do MC Uwagi w ramach konsultacji projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie:

  • progów uznania incydentu za poważny oraz w sprawie wykazu usług kluczowych
  • progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Załączniki