Uwagi PTI do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

PIIT dostrzega potrzebę podjęcia próby zmiany rozporządzenia w celu zabezpieczenia procesu przenośności numerów przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Od wielu lat skala nadużyć (np. oszustwa, podawanie się za innego operatora) jest zauważalna, zaś mechanizmy nakładania kar za nadużycia nie są wystarczająco efektywne. Z tego względu celowym jest rozważenie wprowadzenia zmian legislacyjnych, które ograniczą możliwość nadużyć ze strony nieuczciwie działających przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Załączniki