Uwagi PIIT do dokumentacji konkursowej na wybór podmiotu, który ma zapewnić system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do Internetu

PIIT przekazała do Prezesa UKE uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji konkursowej na wybór podmiotu, który ma zapewnić system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do Internetu, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

Certyfikowany przez Prezesa UKE mechanizm powinien odpowiadać na realne potrzeby abonentów usługi dostępu do sieci Internet, którzy wobec ostrej konkurencji rynkowej cieszą się wysokim poziomem jakości usług, płacąc za taką usługę jedne z najniższych stawek w Europie. Tym samym certyfikowany mechanizm powinien być tak skonstruowany, aby pomóc w eliminowaniu czy ograniczaniu przypadków, w których warunki usługi w sposób ciągły znacznie odbiegają od warunków umownych, uniemożliwiając korzystanie z usług na poziomie satysfakcjonującym dla abonenta. Certyfikowany mechanizm nie powinien służyć za narzędzie dające pretekst do wystąpienia o roszczenia odszkodowawcze, czy do zerwania umowy w przypadku nawet drobnych, przejściowych, niedających się uniknąć i naturalnych dla wykorzystywanych technologii mobilnych zmian parametrów usługi, nie wpływających w sposób odczuwalny na komfort korzystania z usługi.

Załączniki