Uwagi dot. przeglądu aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych

Do Ministra Cyfryzacji Izba przekazała swoje Uwagi wyrażające opinię, że o powszechności elektronicznych form komunikowania i realizacji procesów bezpapierowych często w większej mierze decydują inne czynniki niż brak odpowiednich regulacji prawnych, które oczywiście są bardzo ważne

i które w niektórych przypadkach wymagają też nowelizacji. W obecnym stanie prawnym można praktycznie wszystkie procesy realizować w sposób elektroniczny. Wyjątek stanowią tylko te czynności, które wymagają zachowania szczególnej formy prawnej, jak np. zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Dlatego warto zastanowić się w jaki sposób można usuwać pozaprawne przeszkody i w tym kontekście dopiero rozpatrywać ewentualne zmiany obowiązujących przepisów.

Załączniki