Uwagi dot. funkcjonowania platformy PUE UKE w zakresie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków nałożonych w art.7 ustawy Prawo telekomunikacyjne

W odpowiedzi na skierowane przez UKE do Członków PIIT zaproszenie do przekazywania opinii dot. funkcjonowania platformy PUE UKE w zakresie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków nałożonych w art.7 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Izba przekazała swoje Uwagi.

Załączniki