Uwagi do projektu ustawy o innowacjach

Izba przekazała do MNiSW swoje Uwagi  w konsultacjach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

PIIT rekomenduje umożliwienie przedsiębiorcom działającym na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (dalej: SSE) korzystania z Ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R), pod warunkiem, że nie zostały one podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Załączniki