Uwagi do rządowego projektu ustawy – Prawo wodne

W dniu dzisiejszym, 20 lipca 2017 r. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przesłała do pani Poseł Anny Paluch uwagi do rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529), z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Podkomisji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uwag zawartych w załączniku.

Załączniki