Uwagi do projektu rozporządzenia ws szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, wypełniając swoje statutowe cele, zabierając już głos w zakresie analizowanego projektu rozporządzenia wykonawczego, przedstawiła

Uwagi wobec nowego projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydawanego na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 659 i 730; dalej: „u.u.p.”).

Załączniki