Uwagi do proj. Rozp. RM i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] przekazała ostateczną wypracowaną w ramach Izby wersję Uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekom. niepodlegających temu obowiązkowi, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Załączniki