Uwagi do konsultacji 2 projektów rozporządzeń do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

PIIT przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji wypracowane uwagi do 2 projektów rozporządzeń do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa:

  • w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo,
  • w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Załączniki