UKE: Konsultacje wytycznych ENISA dot. bezpieczeństwa sieci i usług

Trwają konsultacje projektu aktualizacji wytycznych dot. bezpieczeństwa sieci i usług  „Technical Guidelines on Security Measures under EECC”, koniecznej ze względu na wejście w życie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

Wytyczne zawierają przede wszystkim opis środków, jakie mogą być stosowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług telekomunikacyjnych.

UKE zwrócił się do PIIT z prośbą o przekazanie opinii o zaproponowanych zmianach.

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 14 sierpnia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl

projekt