Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko ws projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Rządowy „projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw”, w art. 1 pkt 2 proponuje wprowadzenie do nowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nowego art. 7d, w którym jest m.in. mowa o stworzeniu i utrzymaniu systemu teleinformatycznego. W związku z proponowanymi regulacjami w ramach konsultacji Ministra Zdrowia PIIT przekazała swoje stanowisko w sprawie.

Stanowisko poniżej w załączeniu.

Załączniki