Stanowisko ws. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

W odpowiedzi na toczące się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością Izba wyraziła zadowolenie ze zmian, których celem jest uproszczenie systemu opłat za prawo do dysponowania częstotliwością poprzez przejście z modelu opłat wnoszonych „z góry” na system opłat wnoszonych „z dołu”. Na poparcie zasługuje również przedłużenie  o kolejnych 5 lat preferencyjnej stawki za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez systemy cyfrowe na obszarze 1 gminy lub mniejszym w zakresie częstotliwości 174-470 MHz, co bez wątpienia pomoże w dalszym rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej.

Załączniki