Stanowisko ws projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

PIIT przekazała do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  w konsultacjach społecznych swoje Stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,  z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Zasadnicza część ustawy reguluje zagadnienia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Ustawa wprowadza daleko idące rozwiązania, w szczególności w obszarze planowania miejscowego, które mają umożliwić przyspieszenie realizacji inwestycji oraz zwiększyć podaż lokali. Rozwiązanie kluczowych problemów dot. lokalizacji inwestycji oraz specustawowy tryb pozyskiwania wszelkich zgód i pozwoleń niewątpliwie stanowią rozwiązania korzystne dla wszystkich, zarówno publicznych, jak i prywatnych inwestorów.

Załączniki