Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

PIIT przekazała do Rządu RP krytyczne Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 8 grudnia 2017 r.), z uprzejmą prośbą o uwzględnienie tego stanowiska podczas dalszych prac nad projektem ustawy.

Przedstawiciele Izby zgłosili także gotowość spotkania i omówienia zaprezentowanego przez Izbę stanowiska w tej niezwykle ważnej dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i całego polskiego sektora ICT sprawie.

Załączniki