Stanowisko - Podpis elektroniczny, a ochrona danych osobowych

Odnosząc się do stanowiska wielu publicystóworaz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wyrażonego w wystąpieniu do Ministra Cyfryzacji z dn. 14 czerwca 2019 r., dotyczącego możliwości naruszania ochrony osób fizycznych zagwarantowanej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) - PIIT przekazała swoje stanowisko do Prezesa UODO. Stanowisko to przedstawia opinię Izby odnośnie sposobu stosowania określonych działań pozwalających mitygować wskazane ryzyko.

Załączniki