Stanowisko PIIT ws. dokumentu „Umowa na świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju (opcjonalnie usług autoryzacji i usług exit planu)- wzorcowe klauzule”

18 sierpnia br. wysłane zostało do Ministerstwa Cyfryzacji oraz do Urzędu Zamówień Publicznych Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ws. dokumentu „Umowa na świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju (opcjonalnie usług autoryzacji i usług exit planu)- wzorcowe klauzule”.

Nasze ostatnie Stanowisko, jak również nasze stanowiska wcześniejsze, a także inne dokumenty dotyczące klauzul umownych dostępne są na stronie Izby poświęconej klauzulom umownym.

Załączniki