Stanowisko PIIT w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Do Ministerstwa Finansów Izba złożyła Stanowisko do projektu  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6.08.2019  w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Celem nowelizacji Ustawy o VAT w zakresie Kas Rejestrujących jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie podatku VAT. Ustawa o VAT wprowadziła nowe rozwiązania, które  pozwalają na stosowanie do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas. Pozwala to na zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania.

Załączniki