Stanowisko PIIT w ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazuje w załączeniu Stanowisko w ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji wraz z uzasadnieniem, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Załącznik 1 (3 strony):

Stanowisko PIIT w ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, 27.11.2017, PIIT/1338/17

Załączniki