Stanowisko PIIT w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne

Przedstawiony projekt budzi szczególne wątpliwości w obszarach, w których dostrzec można niepokojącą tendencję do przeregulowania działalności telekomunikacyjnej (np. powielanie w prawie krajowym i przenoszenie bezpośrednio stosowanych regulacji Rozporządzenia UE dot. neutralności oraz roamingu, co w świetle orzecznictwa ETS jest niedopuszczalne); nałożenia dodatkowych ograniczeń i obowiązków, których wykonanie może oznaczać konieczność poniesienia przez przedsiębiorców wysokich kosztów regulacyjnych, czego przykładem są m.in.: wprowadzane nowych metod pomiaru prędkości pobierania i wysyłania danych, nowe obowiązki w zakresie usług Premium Rate. Ponadto część zmian cechuje brak spójności z ogólnymi kierunkami oficjalnej polityki gospodarczej rządu, wyrażonymi przede wszystkim w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (np. zamiast odzwierciedlenia ostatnich pozytywnych zmian ogólnej procedury administracyjnej, która miała być bardziej przyjazna dla wszystkich przedsiębiorców, w noweli proponuje się przepisy istotnie zaostrzające system kontroli i kar).

Załączniki