Stanowisko PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Odpowiadając na pismo Ministerstwa Finansów kierujące projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym do konsultacji z PIIT datowane na 6.09.2017 r., Izba wskazała, że przekazała już swoje uwagi w piśmie z dnia 27 lipca br., które obecnie podtrzymuje.

W załączeniu Stanowisko PIIT w konsultacjach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw przekazane do MF z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach ministerstwa.

Załączniki