Stanowisko PIIT do projektu rozp. MC ws wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych HbbTV

W dniu 31 lipca 2020 roku, Izba przekazała kolejne Stanowisko ws projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych(WPL MC 162), w którym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w pracach Ministerstwa przedstawiając jednocześnie Stanowiska z dnia 17 stycznia oraz 22 maja 2020 roku.

Załączniki