RCL - projekt rozporządzenia ws COVID - PILNE

W imieniu W. Paluszyńskiego – Wiceprezesa PIIT poniżej przekazujemy link (zamieszczony dzisiaj na RCL) do Projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12333406/katalog/12685207#12685207

Prosimy o Państwa uwagi w terminie do jutra 7 maja 2020 r. do końca dnia