RCB - projekt rozp. RM ws współpracy dyrektora RCB z operatorami ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania ludności o zagrożeniu

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RCL, udostępniony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorami ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania ludności o zagrożeniu.

Szybkie i skuteczne powiadamianie ludności na wskazanym obszarze o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Istotą projektowanej regulacji jest zapewnienie efektywnego przepływu informacji między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a operatorami ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu skutecznego i szybkiego przekazania, tzw. ALERT-u RCB do ludności na obszarze objętym zagrożeniem.

Uwagi można zgłaszać do Biura PIIT: biuro@piit.org.pl w terminie do dnia 29.10.2018

WIĘCEJ