Rada ds. Cyfryzacji: konsultacje dokumentu „Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej”

Rada ds. Cyfryzacji zaprasza do konsultacji dokumentu „Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej”: 
Zespół roboczy 2: Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarki z komponentem security by design

Rada ds. Cyfryzacji to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Jej zespół roboczy nr 2, zajmujący się systemowym wsparciem dla cyfrowej transformacji gospodarki, zaprasza do zapoznania się z propozycją rekomendacji w tym zakresie i udziału w konsultacjach online. Wyniki posłużą do przedstawienia ostatecznej rekomendacji Rady ds. Cyfryzacji. Dokument wraz z linkiem do ankiety dostępny jest na stronie zespołu roboczego. Ankieta będzie aktywna do końca stycznia 2018.

Na Państwa odpowiedzi oraz dodatkowe komentarze oczekujemy do dnia 15 stycznia 2018 roku. Na tej podstawie wypracujemy projekt Stanowiska PIIT.

Za temat z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT.