Propozycje zmian w przepisach krajowych dotyczących obrotu towarami podwójnego zastosowania

Izba przekazała do Ministerstwa Rozwoju Propozycje zmian w przepisach krajowych dotyczących obrotu towarami podwójnego zastosowania (Ustawa o obrocie zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z dnia 29.11.2000 r. wraz z aktami wykonawczymi), z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach.
Jednocześnie PIIT w pełni popiera  propozycje zmian w przedmiotowym zakresie zgłoszone do Ministerstwa Rozwoju przez Konfederację Lewiatan. Izba jest także zainteresowana aktywnym udziałem w dalszych pracach i rozmowach biznesu w zakresie ww przepisów z udziałem Ministerstwa.

Załączniki