Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstu do ZSK

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Podstawowa obsługa komputera w zakresie posługiwania się przeglądarką internetową, pocztą elektroniczną i edytorem tekstu” złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przystanek do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Minister zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK.

WIĘCEJ:

Załączniki