PITT: Stanowisko do projektu rozporządzenia RM ws. ograniczeń w dostarczaniu energii

W ramach konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła PIIT przedstawiła swoje stanowisko.

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia zadań z zakresu telekomunikacji oraz obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie ochrony przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w tak szczególnym momencie jak stan pandemii Covid-19. Izba wniosła o zmianę odpowiednich zapisów projektu.

Stanowisko PIIT