PIIT: Uwagi ws. interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych art. 15e ustawy o CIT

Do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Izba przekazała swoje Uwagi ws. rozważenia możliwości wydania interpretacji ogólnej albo objaśnień podatkowych w zakresie stosowania przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123. 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243, zwanej dalej „ustawą o CIT”) w zakresie rozliczania wydatków ponoszonych na nabycie usług informatycznych.

Załącznik