PIIT: Uwagi do projektu założeń do ustawy o dostępie do informacji dotyczących zdrowia publicznego zgodnych z aktualną wiedzą medyczną (tzw. ustawy o fake news)

PIIT przekazała w konsultacjach do Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy swoje Uwagi do projektu założeń do ustawy o dostępie do informacji dotyczących zdrowia publicznego zgodnych z aktualną wiedzą medyczną (czyli tzw. ustawy o fake news), z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach.

Załączniki