PIIT: Uwagi do projektu Uchwały RM ws. przyjęcia Polityki zakupowej państwa

W ramach ogłoszonych konsultacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii Izba złożyła uwagi do  Polityki zakupowej państwa, która ma w swym założeniu stanowić instrument wspierający realizację strategicznych celów państwa w obszarze zamówień publicznych. Zgodnie z art. 21 Pzp  polityka zakupowa państwa powinna określać priorytetowe działania Polski w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, obejmujący w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem:

  • aspektów normalizacyjnych;
  • kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów;
  • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
  • upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych;
  • stosowania aspektów społecznych i zdrowotnych.

Uwagi PIIT