PIIT: Uwagi do projektu Standardu usługi rejestrowanego doręczenia

PIIT przekazała do KPRM Uwagi do projektu Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego obejmujące Załącznik normalizacyjny – Skrzynka doręczeń, oraz Specyfikację wymagań dla dostawców usługi RDE.

Izba nie wnosi generalnych uwag dotyczących głównej części standardu, która spełnia wymagania normalizacji, jest zgodna z przyjętymi europejskimi standardami oraz nie narusza konkurencyjności rynku usług zaufania. W stosunku do wersji standardu prezentowanego w czerwcu 2020 standard nie zmienił się poza dopisaniem odniesienia w nim do tzw. załączników normalizacyjnych.

Załączniki